Ak parkety, tak drevené


Nivelizácia podkladného betónu

Nivelizácia podkladného betónu

Nivelizácia podkladného betónu sa vykoná v prípade jeho veľkých lokálnych nerovností. Slúži na získanie súvislej, hladkej a rovnej podkladovej vrstvy pre lepenie parkiet.